Skip to product information
1 of 1

Page 28 - HBTQ-bokhandel och kulturscen

Perversa tidsligheter - Elin Bengtsson

Regular price 240 SEK
Regular price Sale price 240 SEK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Danskt band. Ellerströms. 2022. Förlagsny.

Ageplay är ett samlingsnamn för lekar och relationer som utgår från iscensätt­ningar av ålder och åldersskillnader, ofta inom ramen för BDSM. Perversa tidsligheter bygger på intervjuer med vuxna personer med erfarenhet av att inta en position som liten i ageplay. Det kan handla om att agera och känna sig som ett barn, en tonåring, eller om att inträda i ett mer abstrakt sinnestillstånd av litenhet. Intervjupersonernas berättelser gestaltar hur de på egen hand eller tillsammans med andra utforskar sätt att vara och njuta som skrivits ut ur normativa definitioner av vuxenhet. Boken undersöker hur ageplay möj­liggör ­alternativa och icke-linjära förståelser av temporalitet. I centrum står den destabilisering av kategorierna barn och vuxen som litenheten ger upphov till och hur den kan ge ny mening åt genus, intimitet, sårbarhet och vardagsliv.