Skip to product information
1 of 1

Page 28 - HBTQ-bokhandel och kulturscen

Könsbalans: så jobbar du jämställt - Lodalen, Mia och Bratt, Anna-Klara

Regular price 100 SEK
Regular price Sale price 100 SEK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Danskt band. Bokförlaget DN. 2007. Bra skick - signerad.

Den svenska arbetsmarknaden beskrivs ibland, lite elakt, som världens mest könssegregerade. Det betyder att kvinnor återfinns i kvinnoyrken, lyfter kvinnolöner och är organiserade i kvinnodominerade förbund. Med jämna mellanrum blossar debatten om kvotering upp, som ett sätt att komma tillrätta med bristen på jämställdhet. Men diskussionen går ofta i stå och resulterar sällan i att någonting händer i praktiken.

Efter att ha tagit del av alla argument för och emot tröttnade frilansjournalisterna Mian Lodalen och Anna-Klara Bratt på orden som aldrig tycktes bli verklighet och bestämdesig för att göra någonting åt problemen. De inledde därför ett omfattande jämställdhetsarbete på tidningen Arbetaren.Reaktionerna lät inte vänta på sig. Könsbalanseringen på Arbetaren gick långt utöver deras vildaste föreställningar om jämställdhet.

I Könsbalans delar de medsig av erfarenheterna, och framförallt metoden. Det är ett verktyg för alla er som är beredda att lämna diskussionen om kvotering bakom er och arbeta praktiskt med jämställdhet. Och metoderna som beskrivs kan lätt appliceras på annan verksamhet, annan diskriminering.Med ursprung i fackligt och feministiskt tankegods vänder sig den här boken till alla yrkesgrupper, fackklubbar och ombudsmän men också till politiska partier, chefer och styrelser, jämställdhetsministrar och statsministrar.