Skip to product information
1 of 1

Page 28 - HBTQ-bokhandel och kulturscen

Den moraliska kroppen - Larsson, Maja

Regular price 100 SEK
Regular price Sale price 100 SEK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Danskt band. Gidlunds förlag. 2002. Ok skick. 

Under större delen av 1800-talet uttryckte läkare i Sverige och många andra europeiska länder en påfallande oro över hur en manligt kodad självtillräcklighet hade kommit att hota familjebildningen, den sunda sexualiteten och människans sanna natur. Alarmerande siffror presenterades om att män och kvinnor förblev ogifta i högre utsträckning än tidigare. I synnerhet i de större städerna tycktes det fruktsamma äktenskapet och människosläktets gemensamma strävanden utmanas av ett tilltagande intresse för den enskilda individens utveckling och behov. Det individuella livet påstods ha urholkat könslivet och den moderna kulturen kritiserades för att ha fört med sig en obalans mellan manliga och kvinnliga värden.

Den moraliska kroppen belyser en tid upptagen av frågor om autonomi och gemenskap, ensamlevnad och familjeliv, manligt och kvinnligt. Med utgångspunkt i 1800-talets ymniga populärmedicinska litteratur om sexualitet, livsstil, äktenskap och hälsa diskuteras vad begreppen kön och individualitet har med varandra att göra och hur de har konstruerat och begränsat seklets medicinska tolkningar av kvinnors och mäns kroppar och liv.

Maja Larsson är verksam vid Uppsala Universitet som lärare och forskare i idé- och lärdomshistoria.