SONDER 2/2024 - TID

SONDER 2/2024 - TID

Kära läsare,

Välkomna till ännu ett nummer av SONDER! Till den här upplagan hade vi ett open call, och vi fick flera fantastiska texter och bildverk, som utforskar temat TID. Hur påverkar tiden vår queerhet och hur påverkar vår queerhet tiden? Tiden som vi har tillsammans, tiden som formar hur vi tas emot, tiden som formar våra upplevelser av varandra, av oss själva, av världen runt omkring oss. Tiden vi viker åt varandra, åt oss själva som något heligt. Tid till helande, tid till förstörelse, förströelse, förståelse.

Forskare som Jack Halberstam pratar om queer temporalities, hur vi lever, upplever tiden annorlunda jämfört med våra straighta motsvarigheter. Kortfattat handlar det om att tidsmarkörer som pubertet, första kärlek, första kyss, sexdebut, familjebildning förskjuts i jämförelse med den straighta normen, att det som ska vara hållpunkter i livet inte händer samtidigt, inte uttrycker sig likadant och hur det påverkar oss.

Följ med när skribenterna och konstnären minns, håller fast vid varje ögonblick och ser olika möjligheter för vad tid kan vara.

Trevlig läsning önskar
Redaktionsgruppen