SPACE 28

Den queera bokhandeln, mötesplatsen och kulturföreningen PAGE 28 har beviljats bidrag från MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget avser ett projekt som ska etablera en mötesplats som ska kreativt engagera unga HBTQIA+ personer, med fokus på rasifierade HBTQIA+ personer och HBTQIA+ personer som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden. Målgruppen är HBTQIA+ personer som är 13-25 år.