Om SPACE 28

Om SPACE 28

SVE:

Den queera bokhandeln, mötesplatsen och kulturföreningen PAGE 28 har beviljats bidrag från MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget avser ett projekt som ska etablera en mötesplats som ska kreativt engagera unga HBTQIA+ personer, med fokus på rasifierade HBTQIA+ personer och HBTQIA+ personer som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden. Målgruppen är HBTQIA+ personer som är 13-25 år. 


Projektet med namnet SPACE 28 ämnar att sätta igång i september 2022 och sträcker sig fram till juni 2023. Utgångspunkten för SPACE 28 är att det ska vara en välkomnande, normkritisk och normbrytande mötesplats som verkar för att skapa ett tryggare rum för  HBTQIA+ personer som inte omfattas av det vita, cisheteronormativa majoritetssamhället. Inom denna mötesplats är det av vikt att vi gemensamt skapar en miljö där deltagarna känner tillhörighet och gemenskap. Samtidigt ska SPACE 28 även bidra till att aktivera och utveckla unga personers kreativa sidor. 


Utöver det kreativa engagemanget av unga HBTQIA+ personer, kommer mötesplatsen SPACE 28 även att erbjuda roliga och chill häng. Att träffa andra likasinnade personer på ett öppet och kravlöst sätt är av vikt för att bygga trygga och långvariga relationer med personer i sin omgivning. Det kan vara allt ifrån mysiga filmkvällar till tävlingsinriktade spelkvällar. 


Ett rikt kulturellt bagage och möjligheten att ta del av konst och kultur samt att engagera sig kreativt är ett privilegium som många inte får uppleva, särskilt rasifierade och personer som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden. Dessutom är det ytterligare ett hinder som sätts i vägen för möjligheten att ta del av just queerkultur och HBTQIA+ historia. Av den anledningen ämnar projektet och den blivande mötesplatsen SPACE 28 till att ändra på detta och se till att vi tillsammans skapar, kritiserar och tar del av kultur på olika sätt.


Låter detta skoj? Är DU intresserad av att delta eller följa projektets gång på ett eller annat sätt? Kul! Du kan göra det genom att hålla koll på den här sidan där vi kommer att uppdatera kontinuerligt och självklart kan ni också följa oss på Instagram och Facebook @pagekulturscen. Det går också utmärkt att kontakta oss via mejl: community@pagekulturscen.se 
ENG:

The queer bookstore, meeting place and cultural association PAGE 28 has been granted for a projekt from MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. The grant relates to a project that will establish a meeting place that will creatively engage young LGBTQIA+ persons, with a focus on BIPOC (black, Indigenous, People of Colour) LGBTQIA+ persons and LGBTQIA+ persons living in socioeconomically vulnerable conditions. The target group is LGBTQIA+ persons who are 13-25 years old


The project, SPACE 28, intends to start in September 2022 and lasts until June 2023. The foundation of SPACE 28 is that it should be a welcoming, norm-critical and norm-breaking meeting place that works to create a safer space for LGBTQIA+ people who are not included by the white, cisheteronormative majority society. Within this meeting place, it is important that we jointly create an environment where the participants can feel a sense of belonging and community. At the same time, SPACE 28 will also contribute to activating and developing the creative sides of young people.


In addition to the creative engagement of young LGBTQIA+ persons, the meeting place SPACE 28 will also offer fun and chill hangouts. Meeting other like-minded people in an open and undemanding way is important for building secure and long-lasting relationships with people around you. It can be anything from cozy movie nights to competitive game nights.


A rich cultural background and the opportunity to take part in art and culture and to get involved creatively is a privilege that many do not get to experience, especially BIPOC persons and persons living in socio-economically vulnerable conditions. An additional obstacle gets in the way when partaking in specifically queer culture and LGBTQIA+ history. For that reason, the project and the future meeting place SPACE 28 aim to change this and ensure that together we create, criticize and take part in culture in different ways.


Does this sound like fun? Are YOU interested in participating or following the progress of the project in one way or another? Cool! You can do that by keeping an eye on this page where we will update continuously and of course you can also follow us on Instagram and Facebook @pagekulturscen. It is also possible to contact us via email: community@pagekulturscen.seARABISKA: 

 PAGE 28 مكتبة كوير, مكان الاجتماع الجمعية الثقافية حصلت على منحة لمشروع من MUCF - Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  المنحة تتعلق بمشروع من شأنه إنشاء مكان اجتماع من شأنه إشراك الشباب المثليين  (+LGBTQIA)، مع التركيز على BIPOC (السود ، السكان الأصليون) المثليين والمثليين الذين يعيشون في ظروف ضعيفة اجتماعيا واقتصاديا. الفئة المستهدفة هي الأشخاص المثليين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 25 عامًا. 


يعتزم المشروع ، SPACE 28 ، أن يبدأ في سبتمبر 2022 ويستمر حتى يونيو 2023. أساس SPACE 28 هو أنه يجب أن يكون مكان اجتماع ترحيبي وحرج ومخالف للمعايير. SPACE 28 يعمل على خلق مساحة أكثر أمانا للأشخاص المثليين الذين لم يتم تضمينهم من قبل المجتمع الأغلبية. ضمن مكان الاجتماع هذا من المهم أن إنشاء بشكل مشترك مكان يمكن للمشاركين فيها أن يشعروا بالانتماء والمجتمع. في الوقت نفسه ، سيساهم SPACE 28 ايضا في تنشيط وتطوير الجوانب الإبداعية لدى الشباب.


بالإضافة إلى المشاركة الإبداعية للشباب المثليين سيوفر مكان الاجتماع SPACE 28 أيضًا جلسات ممتعة وهادئة. إن مقابلة اشخاص اخرين متشابهين في التفكير بطريقة منفتحة ومتساهله أمر مهم لبناء علاقات آمنة وطويلة الأمد مع الأشخاص من حولك. يمكن أن تكون الجلسات أي شيء من ليالي الأفلام المريحة إلى ليالي الألعاب التنافسية.


إن الخلفية الثقافية الغنية وفرصة المشاركة في الفن والثقافة والمشاركة بشكل إبداعي هي امتياز لا يحصل عليه الكثيرون، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية ضعيفة. هناك عقبة إضافية تعترض الطريق عند المشاركة في ثقافة  وتاريخ المثليين. لهذا السبب ، يهدف المشروع ومكان الاجتماع SPACE 28 إلى تغيير هذا والتأكد من أننا معًا نخلق الثقافة و ننتقدها ونشارك فيها بطرق مختلفة.


هل يبدو هذا ممتعا؟ هل أنت مهتم بالمشاركة أو متابعة تقدم المشروع بطريقة أو بأخرى؟ رائع! يمكنك القيام بذلك من خلال مراقبة هذه الصفحة حيث سنقوم بالتحديث باستمرار وبالطبع يمكنك أيضًا متابعتنا على Instagram وFacebook

pagekulturscen@

من الممكن أيضًا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: community@pagekulturscen.se