Bli volontär

  • Som volontär hjälper du till att bemanna bokhandeln, minst två gånger i månaden men gärna oftare. Du blir del av volontärscommunityt och får vara med och påverka bokhandelns utformning och PAGE 28:s övriga verksamhet.

  • Obs! Du behöver bli medlem för att kunna bli volontär. Info om det hittar du här