Skip to product information
1 of 1

Page 28 - HBTQ-bokhandel och kulturscen

Dikter och fragment - Sapfo

Regular price 320 SEK
Regular price Sale price 320 SEK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Sapfos diktning upphör aldrig att beröra oss. Detta trots att det endast funnits en fullständig dikt och några hundra diktfragment bevarade av hennes författarskap. Men nyligen återfanns ytterligareen dikt som ingår i denna bok.

Ett av fragmenten i boken lyder: Jag säger dig, man kommeratt minnas oss i framtiden. Frasen är, förutom märkvärdigt profetisk, typisk för Sapfos diktning. Här finns ett direkt tilltal som får läsaren att känna sig personligt berörd. Tilltalet är både intimt och universellt. Varhelst i tiden läsaren befinner sig skall orden träffa henne. Sapfos sätt att tala bjuder in oss och låter oss närvara i dikternas miljö, 2 500 år bort.